Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно предоставянето на макрофинансова помощ за трети държави през 2017 г. {SWD(2018)361}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2017 {SWD(2018)361}
Дата на документа: 29/06/2018
№ на документ: COM(2018) 511
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове