Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Подробен доклад до Европейския парламент и Съвета относно използването на гаранцията на ЕС по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и функционирането на гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Comprehensive Report to the European Parliament and the Council on the use of the European Fund for Strategic Investments (EFSI) EU guarantee and the functioning of the European Fund for Strategic Investments (EFSI) guarantee fund
Дата на документа: 29/06/2018
№ на документ: COM(2018) 497
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове