Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018—2024 г.) ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018—2024 г.)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Cote d’Ivoire and the European Community (2018-2024) ANNEXES to the proposal for a Council Decision on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Cote d’Ivoire and the European Community (2018-2024)
Дата на документа: 02/07/2018
№ на документ: COM(2018) 503
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове