Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018—2024 г.) ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за решение на Съвета относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018—2024 г.)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Cote d’Ivoire and the European Community (2018-2024) ANNEX to the proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Cote d’Ivoire and the European Community (2018-2024)
Дата на документа: 02/07/2018
№ на документ: COM(2018) 502
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове