Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: JOIN (2018) 20
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Government of Malaysia, of the other part ANNEX to the Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Government of Malaysia, of the other part
Дата на документа: 03/07/2018
№ на документ: JOIN(2018) 20
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове