Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ЗА ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИ И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 Г. {SWD(2018)369}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE GUARANTEE FUND FOR EXTERNAL ACTION AND ITS MANAGEMENT IN 2017 {SWD(2018)369}
Дата на документа: 03/07/2018
№ на документ: COM(2018) 513
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове