Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the Union and the People's Republic of China in connection with the WTO dispute settlement proceedings DS492 Measures affecting Tariff Concessions on Certain Poultry Meat Products ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the Union and the People's Republic of China in connection with the WTO dispute settlement proceedings DS492 Measures affecting Tariff Concessions on Certain Poultry Meat Products
Дата на документа: 05/07/2018
№ на документ: COM(2018) 517
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове