Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1970 за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2018 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2017/1970 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea
Дата на документа: 05/07/2018
№ на документ: COM(2018) 500
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове