Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Първи двугодишен доклад за напредъка в развитието на митническия съюз на ЕС и неговото управление
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT First Biennial Report on Progress in Developing the EU Customs Union and its Governance
Дата на документа: 05/07/2018
№ на документ: COM(2018) 524
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове