Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. Отмяна на резерва, свързан с подкрепата за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), увеличаване на средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и за хуманитарната помощ за други неотложни действия и изменение на щатното разписание на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) в контекста на инициативата WiFi4EU
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 5 TO THE GENERAL BUDGET 2018 Cancellation of the reserve related to the support to Turkey from the Instrument for Pre-Accession (IPA II), reinforcement of the European Neirbourhood Instrument (ENI) and of the Humanitarian Aid for orther urgent actions and modification of the establishment plan of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA) in the context of the WiFi4EU initiative
Дата на документа: 10/07/2018
№ на документ: COM(2018) 537
Вид документ: Проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове