Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Мониторинг върху прилагането на правото на Европейския съюз Годишен доклад за 2017 г. {SWD(2018)379} {SWD(2018)377} {SWD(2018)378}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Monitoring the application of European Union law 2017 Annual Report {SWD(2018)379} {SWD(2018)377} {SWD(2018)378}
Дата на документа: 12/07/2018
№ на документ: COM(2018) 540
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове