Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден с Рамковото споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и със създаването на подкомитети и специализирани работни групи и приемането на техните мандати ПРИЛОЖЕНИЯ към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден с Рамковото споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и със създаването на подкомитети и специализирани работни групи и приемането на техните мандати
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part in relation to the adoption of the Rules of procedure of the Joint Committee, and the establishment of subcommittees and specialised working groups and the adoption of their terms of reference ANNEXES to the COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part, as regards the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee, and the establishment of sub-committees and specialised working groups and of their terms of reference
Дата на документа: 13/07/2018
№ на документ: JOIN(2018) 21
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове