Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Гамбия и на съответен протокол ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за Решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за сключване на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Гамбия и на съответен протокол
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement and protocol with the Republic of The Gambia ANNEX to the Recommendation for a Council decision to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement and protocol with the Republic of The Gambia
Дата на документа: 17/07/2018
№ на документ: COM(2018) 541
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове