Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Испания да прилага намалена ставка на акциза върху електроенергията, която се доставя пряко на плавателните съдове при престоя им в пристанища, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Spain to apply a reduced rate of excise duty to electricity directly provided to vessels at berth in a port, in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Дата на документа: 16/07/2018
№ на документ: COM(2018) 535
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове