Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Актуална информация относно изпълнението от Косово* на оставащите целеви показатели от пътната карта за либерализиране на визовия режим, описани в четвъртия доклад за напредъка от 4 май 2016 г. ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Актуална информация относно изпълнението от Косово* на оставащите целеви показатели от пътната карта за либерализиране на визовия режим, описани в четвъртия доклад за напредъка от 4 май 2016 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Update on the implementation of the remaining benchmarks of the visa liberalisation roadmap by Kosovo*, as outlined in the fourth report on progress of 4 May 2016 ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Update on the implementation of the remaining benchmarks of the visa liberalisation roadmap by Kosovo*, as outlined in the fourth report on progress of 4 May 2016
Дата на документа: 18/07/2018
№ на документ: COM(2018) 543
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове