Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Закрила на инвестициите в рамките на ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Protection of intra-EU investment
Дата на документа: 19/07/2018
№ на документ: COM(2018) 547
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове