Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the accession of Samoa to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the accession of Samoa to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part
Дата на документа: 23/07/2018
№ на документ: COM(2018) 546
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове