Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, във връзка с приемането на приоритетите на партньорството между ЕС и Азербайджан ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение на Съвета за позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, във връзка с приемането на приоритетите на партньорството между ЕС и Азербайджан
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, with regard to the adoption of the EU-Azerbaijan Partnership Priorities ANNEX to the Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, with regard to the adoption of the EU-Azerbaijan Partnership Priorities
Дата на документа: 24/07/2018
№ на документ: JOIN(2018) 24
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове