Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за прилагане от страна на Съюза на правила № 9, 63 и 92 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно единни разпоредби за одобрение на триколесни превозни средства, мотопеди и резервни шумозаглушителни системи на изпускателната уредба за превозни средства от категория L по отношение на излъчвания шум
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the application by the Union of Regulations Nos 9, 63 and 92 of the United Nations Economic Commission for Europe on uniform provisions concerning the approval of three-wheeled vehicles, mopeds and of the replacement exhaust silencing systems for L-category vehicles with regard to sound emission
Дата на документа: 25/07/2018
№ на документ: COM(2018) 551
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове