Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 13-ата сесия на Общото събрание на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои изменения на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и на притурките към нея ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 13-ата сесия на Общото събрание на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои изменения на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и на притурките към нея
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) as regards certain amendments to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) and to its Appendices ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the 13th General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) as regards certain amendments to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) and to its Appendices
Дата на документа: 27/07/2018
№ на документ: COM(2018) 559
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове