Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на програмите от мерки на държавите членки съгласно Рамковата директива за морска стратегия {SWD(2018)393}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing Member States' programmes of measures under the Marine Strategy Framework Directive {SWD(2018)393}
Дата на документа: 31/07/2018
№ на документ: COM(2018) 562
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове