Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинна оценка на Регламент (ЕС) № 911/2014 относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция по морска безопасност в областта на реагирането при замърсяване на морето, причинено от кораби и от нефтени и газови инсталации {SWD(2018)394}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term evaluation of Regulation (EU) No 911/2014 on multiannual funding for the action of the European Maritime Safety Agency in the field of response to marine pollution caused by ships and oil and gas installations {SWD(2018)394}
Дата на документа: 31/07/2018
№ на документ: COM(2018) 564
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове