Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за назначаване на членовете на комитета, предвиден в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION appointing the members of the panel provided for in Article 14(3) of Regulation (EU) 2017/1939
Дата на документа: 31/07/2018
№ на документ: COM(2018) 563
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове