Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (Обобщение)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the follow-up to the discharge for the financial year 2016 (Summary)
Дата на документа: 17/07/2018
№ на документ: COM(2018) 545
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове