Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за сключване на споразумение със Съединените американски щати относно вноса на висококачествено месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за сключване на споразумение със Съединените американски щати относно вноса на висококачествено месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an agreement with the United States of America Regarding the Importation of High Quality Beef from animals not treated with certain growth-promoting hormones ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on an agreement with the United States of America Regarding the Importation of High Quality Beef from animals not treated with certain growth-promoting hormones
Дата на документа: 06/06/2018
№ на документ: COM(2018) 332
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове