Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата {SWD(2018)460} {SWD(2018)461}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the EU Strategy on adaptation to climate change {SWD(2018)460} {SWD(2018)461}
Дата на документа: 12/11/2018
№ на документ: COM(2018) 738
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове