Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен мониторингов доклад относно изпълнението на Програмата за подкрепа на структурните реформи през 2017 г. {SWD(2018)465}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Monitoring Report on the implementation of Structural Reform Support Programme 2017 {SWD(2018)465}
Дата на документа: 21/11/2018
№ на документ: COM(2018) 755
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове