Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Засилено наблюдение — Гърция, ноември 2018 г. {SWD(2018)508}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Enhanced Surveillance – Greece, November 2018 {SWD(2018)508}
Дата на документа: 21/11/2018
№ на документ: COM(2018) 808
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове