Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад на Комисията до Съвета по член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97 относно мисията за засилено наблюдение в Румъния на 27-28 септември 2018 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Commission report to the Council pursuant to Article -11(2) of Regulation (EC) No 1466/97 on the enhanced surveillance mission in Romania, of 27-28 September 2018
Дата на документа: 21/11/2018
№ на документ: COM(2018) 801
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове