Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по споразумение за изменение на съществуващата тарифна квота за месо от домашни птици и заготовки от месо от домашни птици и за изменение на съществуващия тарифен режим за други разфасовки от домашни птици, посочени в приложение I-A към глава 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за Решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори по споразумение за изменение на съществуващата тарифна квота за месо от домашни птици и заготовки от месо от домашни птици и за изменение на съществуващия тарифен режим за други разфасовки от домашни птици, посочени в приложение I-A към глава 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations of an agreement amending the existing tariff rate quota for poultry meat and poultry meat preparations and amending the existing tariff regime for other poultry cuts, set out in Annex I-A to Chapter 1 of the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part ANNEX to the Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations of an agreement amending the existing tariff rate quota for poultry meat and poultry meat preparations and amending the existing tariff regime for other poultry cuts, set out in Annex I-A to Chapter 1 of the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part
Дата на документа: 27/11/2018
№ на документ: COM(2018) 765
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове