Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Система за ранно предупреждение № 7-10/2018ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Система за ранно предупреждение № 7-10/2018
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 7-10/2018 ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 07-10/2018
Дата на документа: 27/11/2018
№ на документ: COM(2018) 779
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове