Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА Трети доклад за напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнителното намаляване на риска в банковия съюз {SWD(2018)472}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK Third Progress Report on the reduction of non-performing loans and further risk reduction in the Banking Union {SWD(2018)472}
Дата на документа: 28/11/2018
№ на документ: COM(2018) 766
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове