Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни в научно-технологичната област
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council on science and technology statistics
Дата на документа: 28/11/2018
№ на документ: COM(2018) 769
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове