Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно данните, свързани с отражението върху бюджета на годишното актуализиране за 2018 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях ПРИЛОЖЕНИЯ към Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно данните, свързани с отражението върху бюджета на годишното актуализиране за 2018 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on data pertaining to the budgetary impact of the 2018 annual update of remuneration and pensions of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto ANNEX to the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on data pertaining to the budgetary impact of the 2018 annual update of remuneration and pensions of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto
Дата на документа: 30/11/2018
№ на документ: COM(2018) 781
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове