Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад относно политиките на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и тяхното изпълнение през 2017 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual report on the European Union's humanitarian aid policies and their implementation in 2017
Дата на документа: 30/11/2018
№ на документ: COM(2018) 774
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове