Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Регионалния управителен комитет на Транспортната общност по отношение на някои бюджетни и кадрови въпроси във връзка с изпълнението на Договора за създаване на Транспортната общност ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Регионалния управителен комитет на Транспортната общност по отношение на някои бюджетни и кадрови въпроси във връзка с изпълнението на Договора за създаване на Транспортната общност ПРИЛОЖЕНИЯ към предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Регионалния управителен комитет на Транспортната общност по отношение на някои бюджетни и кадрови въпроси във връзка с изпълнението на Договора за създаване на Транспортната общност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community ANNEX to the proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union within the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community ANNEXES to the proposal for a Council Decision establishing the position to be adopted on behalf of the European Union within the Regional Steering Committee of the Transport Community as regards certain budgetary and personnel matters in relation to the implementation of the Treaty establishing the Transport Community
Дата на документа: 03/12/2018
№ на документ: COM(2018) 793
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове