Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно подписването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the status agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia
Дата на документа: 07/12/2018
№ на документ: COM(2018) 799
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове