Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Втори план за действие за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия за периода 2018—2022 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет Втори план за действие за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия за периода 2018—2022 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 2nd Action Plan to fight the illicit tobacco trade 2018-2022 ANNEX to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Commitee 2nd Action Plan to fight the illicit tobacco trade 2018-2022
Дата на документа: 07/12/2018
№ на документ: COM(2018) 846
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове