Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА относно ролята на еврото в областта на енергетиката в международен план {SWD(2018)483}
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION on the international role of the euro in the field of energy {SWD(2018)483}
Дата на документа: 05/12/2018
№ на документ: C(2018) 8111
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове