Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА УПРАВЛЕНИЕТО НА МИГРАЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ ? АСПЕКТИ: НАПРЕДЪК ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МИГРАЦИЯТА ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА УПРАВЛЕНИЕТО НА МИГРАЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ ? АСПЕКТИ: НАПРЕДЪК ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МИГРАЦИЯТА Информационни документи за предложенията, по които почти е постигнато съгласие
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL MANAGING MIGRATION IN ALL ITS ASPECTS: PROGRESS UNDER THE EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL MANAGING MIGRATION IN ALL ITS ASPECTS: PROGRESS UNDER THE EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION Factsheets on the proposals close to agreement
Дата на документа: 04/12/2018
№ на документ: COM(2018) 798
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове