Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Окончателен доклад в съответствие с член 4 от Решение № 562/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно участието на Европейския съюз в увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Final Report pursuant to Article 4 of Decision No 562/2014/EU of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 on the participation of the European Union in the capital increase of the European Investment Fund
Дата на документа: 12/12/2018
№ на документ: COM(2018) 815
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове