Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно насоки за националните регулаторни органи относно прозрачността и оценката на трансграничните тарифи за колетни пратки съгласно Регламент (ЕС) 2018/644 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1263 на Комисията ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията относно насоки за националните регулаторни органи относно прозрачността и оценката на трансграничните тарифи за колетни пратки съгласно Регламент (ЕС) 2018/644 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1263 на Комисията
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on guidelines to national regulatory authorities on the transparency and assessment of cross-border parcel tariffs pursuant to Regulation (EU) 2018/644 and Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1263 ANNEX to the Communication from the Commission on guidelines to national regulatory authorities on the transparency and assessment of cross-border parcel tariffs pursuant to Regulation (EU) 2018/644 and Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1263
Дата на документа: 12/12/2018
№ на документ: COM(2018) 838
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове