Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Седемнадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Седемнадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност Списък със законодателни инициативи  
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Seventeenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Seventeenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union List of legislative initiatives 
Дата на документа: 11/12/2018
№ на документ: COM(2018) 845
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове