Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision No 940/2014/EU as regards products eligible for exemption from or a reduction in dock dues ANNEX to Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision No 940/2014/EU as regards products eligible for exemption from or a reduction in dock dues
Дата на документа: 13/12/2018
№ на документ: COM(2018) 825
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове