Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно режима за облагане с данък „octroi de mer“, прилаган в най-отдалечените френски региони (представен от Комисията в съответствие с член 3 от Решение 940/2014/ЕС на Съвета от 17 декември 2014 година)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning the 'dock dues' tax arrangements applied in the French outermost regions (presented by the Commission under Article 3 of Council Decision 940/2014/EU of 17 December 2014)
Дата на документа: 13/12/2018
№ на документ: COM(2018) 824
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове