Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 относно европейската демографска статистика
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Regulation (EU) No 1260/2013 on European demographic statistics
Дата на документа: 14/12/2018
№ на документ: COM(2018) 843
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове