Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прегледа и оценката на статистическите данни и информацията за автоматичния обмен в областта на прякото данъчно облагане
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on overview and assessment of the statistics and information on the automatic exchanges in the field of direct taxation
Дата на документа: 17/12/2018
№ на документ: COM(2018) 844
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове