Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Трети годишен доклад относно Механизма за бежанците в Турция
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Third Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey
Дата на документа: 10/04/2019
№ на документ: COM(2019) 174
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове