Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Препоръка на Съвета относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда {SWD(2019)154} {SWD(2019)155}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Evaluation of the Council Recommendation on the integration of the long - term unemployed into the labour market {SWD(2019)154} {SWD(2019)155}
Дата на документа: 11/04/2019
№ на документ: COM(2019) 169
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове