Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Европейският съюз, Латинска Америка и Карибският басейн — с обединени сили за общо бъдеще
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL European Union, Latin America and the Caribbean: joining forces for a common future
Дата на документа: 16/04/2019
№ на документ: JOIN(2019) 6
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове